Samlingspartist flyttar från Sjundeå, nämnd får ny ordförande

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå måste få en ny ordförande då nuvarande ordförande Marko Nygård (Saml.) flyttar från orten.

Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
30.01.2023 13:18
Samlingspartiets ersättare i fullmäktige, ordförande för miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå Marko Nygård har anhållit om befrielse från sina förtroendeuppdrag eftersom han flyttar bort. Det betyder att kommunfullmäktige ska utse en ny medlem och ordförande till miljö- och byggnadsnämnden på sitt nästa möte.

ANDRA LÄSER