Insändare: Beslutsfattarna vill inte fatta beslut

21.02.2023 19:06
Raseborg hör till de hundtätaste orterna i Finland. Redan tre gånger under tre års tid har de talrika hundägarna önskat att staden grundar en centralt belägen hundpark i Ekenäs - och varje gång fått negativ respons av myndigheterna.
Undertecknad skrev en förfrågan till stadsstyrelsen och fick följande svar av en representant för styrelsen: "Hej Timo, har varit i kontakt med stadens tjänsteinnehavare gällande hundparken … För närvarande är stadens linje att staden inte sköter hundparkerna utan de tas omhand av en förening eller privatperson och för närvarande sköts alla hundparker av föreningar."
Här inställer sig frågan om hur beslutsfattandet sker i Raseborg? Har vi inte valt medlemmarna i fullmäktige för att de skall fatta beslut? Har beslutfattandet delegerats till "tjänsteinnehavarna"? Borde inte närdemokratin fungera så att de politiskt valda ledamöterna i stadsfullmäktige – när de blivit medvetna om att de många hundägarnas/hundvännernas/skattebetalarnas åsikt – besluter om stadens "linje", för att sedan låta tjänsteinnehavarna förverkliga fullmäktiges beslut.?
Trots allt är det inte fråga om en stor summa pengar att bygga en ingärdad hundpark i Ekenäs. Utgifterna för skötseln av hundparkerna i Raseborg (det finns redan en hundpark i Karis, en i Pojo och en i Fiskars) är knappast heller särskilt stora och kunde säkert integreras i stadens övriga parkförvaltning. Det låter i mitt tycke bisarrt att staden kräver att privatpersoner eller föreningar oavlönat måste ansvara för en service som borde höra till stadens verksamhet.
Turistinformationen Visit Raseborg skriver: "I Raseborg är vi måna om att även din fyrbenta vän skall trivas". Stadsfullmäktige i Raseborg kunde göra sitt till för att förverkliga frasen?
Timo Laitinen, Ekenäs

ANDRA LÄSER