Det här är Ingås nya miljöchef - valdes bland tio sökande

Mira Strandberg
10.03.2021 09:20 UPPDATERAD 10.03.2021 15:04
Ingås nya miljöchef heter Julia Scheinin. Hon valdes till tjänsten i går.
Scheinin har senast varit naturskollärare och projektledare för Natur och Miljö, där hon jobbat bland annat med naturskolan Uttern. Hon har också jobbat på Naturum i Ekenäs.
Scheinin ersätter Elina Röman, som sade upp sig tidigare i vår och slutade förra veckan. Hon börjar jobba i Kyrkslätt.
Tjänsten som miljöchef söktes av tio personer. En drog tillbaka sin ansökan. Utöver Scheinin var de sökande: fil.mag. Lars Finnbäck, Kyrkslätt, fil.mag. Suvi-Tuulia Haakana, Helsingfors, kandidaten i naturvetenskaper Andreas Hindersson, Ingå, fil. mag. Thea Liljestrand, Ingå, fil.mag. Monika Nyman, Ingå, Phd (Maritime Affairs) Maija Pekkarinen, Ingå, dipl.ing. Saara-Tuuli Siiskonen, Pori, fil.mag. Jenny Wikström, Kyrkslätt och dipl.ing. Malin zu Castell-Rüdenhausen, Vanda.