Berusade förare orsakar över en tredjedel av alla dödsolyckor i trafiken

En stor andel av de berusade förarna är återfallsförbrytare.

Över en tredjedel av alla dödsolyckor i trafiken orsakades av berusade förare 2015–2019, uppger Institutet för olycksinformation.
Enligt uppgifter från undersökningskommissionerna för trafikolyckor inträffade 788 dödsolyckor i trafiken under åren 2015–2019. Sammanlagt 1 089 personer dog i trafikolyckor under samma tidsperiod.
Över en tredjedel eller 324 av dessa olyckor orsakades av berusade förare, uppger Institutet för olycksinformation. En berusad förare är en chaufför som har varit påverkad av alkohol, droger eller mediciner som försämrar körförmågan.
Nästan tre fjärdedelar eller 73 procent av de berusade förarna hade använt alkohol. 78 procent av dem hade över 1,2 promille alkohol i blodet när olyckan inträffade.
Enligt undersökningskommissionerna för trafikolyckor hade 36 procent av de alkoholpåverkade och 54 procent av de drogpåverkade förarna blivit prickade för rattfylleri tidigare innan dödsolyckan inträffade.
En stor del av dödsolyckorna kännetecknas av hög överhastighet. Endast en tredjedel av de berusade förarna använde säkerhetsbälte eller hjälm.
Undersökningskommissionerna rekommenderar en omfattande användning av alkolås för att förebygga trafikolyckor. Trafikövervakningen måste också effektiveras, anser kommissionerna.

ANDRA LÄSER