Lyckat projekt gav barnen mer musik

Mer mångsidig musik i barnens dagisvardag och personal som vågar ta ton. Det är konkreta resultat av det treåriga projektet Musikglädje i Raseborg.

Djungelskoj. Projektet Musikglädje fick sin början genom konceptet Djungelskoj som Monica Henriksson skapade för att användas i daghemmen.
– Musiken har kommit närmare barnen i och med att det nu finns instrument på avdelningarna och man hör att de används. Och folk som tidigare sagt att de inte kan sjunga sjunger nu.
Så summerar Jaana Tasanko från daghemmet Mäntykoto de konkreta resultaten av projektet Musikglädje, som nu har avslutats. Inom ramarna för projektet fick alla daghemsbarn i Raseborg under tre år en intensiv och mångsidig dos av musik från Sibelius till djungelskoj. Projektet genomfördes av Monica Henriksson på svenska och Nanne Vaihinen på finska. Under tre års tid har de regelbundet besökt daghemmet och gjort musik på många varierande och lekfulla sätt.
– Barnen har börjat musicera mera och många var ivriga på att lära sig spela instrument – kantele, ukulele eller gitarr. Projektet har berikat barnens musicerande, säger Henriksson.

Gäller att våga mer

Dessutom har barnen med föräldrar bjudits in till konserter av olika slag och även personalen har involverats genom utbildningsdagar. Femtio personer i dagvårdspersonalen i Raseborg har lärt sig att kompa på gitarr, ukulele eller kantele. Temat för de övriga utbildningarna har varierat och ofta utgått från behov som man har stött på under projektets gång.
– I dag vet vi många saker vi inte visste för tre år sedan. Projektet har formats flexibelt då vi upptäckt nya behov. Till exempel personalens röstanvändning var en sådan sak, säger Sanna Himmelroos från Raseborgs stads kulturbyrå.
För Monica Henriksson har två punkter varit centrala i projektet.
– Det har varit viktigt för mig att alla barn, oberoende av ekonomiska förutsättningar och föräldrarnas ork, ska få komma i kontakt med musik. Och så ville jag fokusera på personalen och få dem att våga mer. För musik ställer inte krav på vad man kan, utan det handlar om att våga, säger hon.
Projektet finns nu dokumenterat i en slutrapport och kommer att få en fortsättning i lite mindre skala. Henriksson och Vaihinen kommer nämligen att fortsätta besöka alla förskolor i Raseborg, så att varje förskolebarn får en musikdos var sjätte vecka.
– Det kommer jag att göra inom ramen för min undervisningsplikt vid musikinstitutet, säger Henriksson.
Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Ekenäs konsertgarantiförening, Raseborgs stads småbarnspedagogik och stadens kulturbyrå. Projektledare var Monica Henriksson och finansieringen kom från fonder, stiftelser, Raseborgs stad och sponsorer.

ANDRA LÄSER