Ökat behov av stöd i skolan - pandemin och försämrat välbefinnande ligger bakom

Sammanlagt 85 procent av utbildningsanordnarna bedömer att elevernas behov av stöd på allmän nivå var antingen större än vanligt eller betydligt större än vanligt under verksamhetsåret 2020-2021.

Enkätens respondenter bedömer att försämringen av elevernas och familjernas välbefinnande ligger bakom de ökade inlärningssvårigheterna.
Effekterna av coronapandemin har varit synliga i skolorna och inom småbarnspedagogiken i form av ett ökat stödbehov hos barn, unga och familjer. Det framkommer i en enkätundersökning som utförts av regionförvaltningsverket och Undervisnings- och kulturministeriet.

ANDRA LÄSER