Detaljplan för nytt daghem framåt

Förslaget till detaljplanen som ska göra det möjligt att bygga ett nytt daghem vid Prästgårdsgatan i Lärkkulla i Karis är klart. Förslaget godkändes av planläggningsnämnden i onsdags och ska nu läggas fram till allmänt påseende.
Tidigare föreslogs en plats för daghemmet en bit söderut. Då planerade staden hyra en tomt av Raseborgs kyrkliga samfällighet vid korsningen av Lärkkullavägen och Osmundsbölevägen.
Nu siktar staden in sig på att placera det nya daghemmet sydöst om Prästgårdsgatan. Daghemmet får byggas i en våning och byggrätten omfattar 1 500 kvadratmeter. Daghemmet ingår i Raseborgs investeringsprogram för de närmaste åren.
Söder om daghemmet och väster om Prästgårdsgatan omfattar planförslaget även parkområden och i korsningen av Mirjamsgatan och Prästgårdsgatan en parkering.
ANDRA LÄSER