Allt fler avlägger högskoleexamen

De finländska kvinnorna har i genomsnitt högre utbildningsnivå än männen.

En tredjedel av finländarna har avlagt högskoleexamen, uppger Statistikcentralen.
En tredjedel av finländarna har avlagt högskoleexamen. Andelen steg med 0,4 procentenheter i fjol, uppger Statistikcentralen.
Största delen av dem som har avlagt högskoleexamen är bosatta i Nyland. Över 40 procent av alla nylänningar har avlagt en examen vid en högskola eller ett universitet.
I Södra och Mellersta Österbotten, Kajanaland och Södra Savolax är andelen högskoleutbildade invånare under 26 procent.
40-44-åringarna är den högst utbildade åldersgruppen i landet. De som tillhör denna åldersgrupp har studerat i genomsnitt 4,9 år efter grundskolan.
Finländarnas utbildningsnivå har stigit sakta men säkert under de senaste 50 åren. I fjol hade 74 procent av landets befolkning avlagt en examen efter grundskolan. 1970 var motsvarande andel 25 procent.
De finländska kvinnorna har i regel högre utbildningsnivå än männen. I fjol hade kvinnorna studerat i genomsnitt 5,1 år efter grundskolan medan männen studerade i snitt 4,1 år efter grundskolan, uppger Statistikcentralen.
Trots de stora framstegen har utbildningsnivån sjunkit i de yngre åldersgrupperna de senaste åren.

ANDRA LÄSER