Invånare protesterar mot parkering i hamnen, vill ha distansparkering för båtfolket

Parkeringsplatser och båtförvaring i småbåtshamnen förstör Ingås vackraste område, anser invånare som bor intill hamnen.

Skiss. Ett första utkast med tankar kring planeringen av småbåtshamnen placerar hockeyrinken och tennisplaner söder om den skyddade lunden i småbåtshamnen. Vid åkanten ska ett servicekluster utvecklas.
Mira Strandberg
29.11.2018 10:00
Bara kring femton kommuninvånare närvarade vid planläggningsträffen om Ingå småbåtshamn på onsdagskvällen. Men de hade desto mera synpunkter om de planerade funktionerna på området.
– Varför planeras det ännu år 2018 parkeringsplatser och båtförvaring på de vackraste platserna i kommunen? frågade en i publiken.
Det var många som höll med om den åsikten, främst de som bor längs Hagavägen och inte vill få en båtförvaringsplats mellan sina hus och havet. Det hettade till då planläggarna, Staffan Lodenius och Hasse Hägerström från företaget A-konsult, konstaterade att 390 parkeringsplatser planeras väster om Ingå å.
– Om vintern kan de fungera som båtförvaringsplatser, sade Hägerström.
– Vad tänker ni att vi invånare har för åsikt om att det kommer en stor parkeringsplats med 300 platser hit som om vintern fylls av presenningstäckta båtar? Vi har flyttat till Ingå lockade av havsutsikten, och nu föreslår ni något sådant här, sade en dam i publiken.

Ingen parkering på paradplats

Kvällens intensivaste diskussion fördes just om parkeringsplatserna. Alla var eniga om att det behövs en del parkeringsplatser i hamnen, men att en del kunde ordnas som långdistansparkering någonstans lite längre bort.
Ingås t.f. planläggningschef Aija Aunio betonade att förändringen jämfört med den nuvarande detaljplanen är ganska måttlig men publiken var av annan åsikt.
– Finns det ingen annanstans att parkera i Ingå än vid havsstranden? frågade de sig.
– Vi har inget annat planläggningsprojekt för ändamålet på gång nu. Däremot håller vi på med en trafik-. och parkeringsplan där vi också överväger distansparkeringslösningar, sade Aunio.

Fel plats för rinken

Utöver parkeringen ogillade invånarna också placeringen av en hockeyrink och tennisplaner väster om hamnen.
– Det är helt fel plats för dem. Kan man inte utveckla området till något som skulle gagna många människor i stället för två personer på en tennisplan? sade en man i publiken.
På den här punkten höll planläggningskonsulterna med.
– Vi tycker också att det är fel plats för hockeyrinken och tennisbanorna. Men vi blev ombedda att se om det går att få in dem på det här området, eftersom de måste flyttas bort från Ingåstrand-området, sade Staffan Lodenius.
Invånarna gillade däremot tanken på ökad service i småbåtshamnen – som kanotuthyrning, cykeluthyrning och liknande.
Fram till den 13 december kan man lämna in åsikter om programmet för deltagande och bedömning och planmaterialet. Ett planförslag beräknas vara klart under våren. Då är det meningen att planerna för Ingåport och småbåtshamnen ska presenteras som en helhet.

ANDRA LÄSER