Kustbanan får underhållspengar

Reparationer av kustbanan och ett tunnelbygge vid Hangö bangård får tilläggspengar för underhållsarbete. Allt som allt delar regeringen ut 364 miljoner euro, varav 28,3 miljoner ska användas i Västnyland.

20 miljoner. Kustbanan behövliga underhållspengar.

Regeringen anslår 20 miljoner för förbättringar av kustbanans spår och tunnlar.

– Det är främst frågan om underhållsreparationer. Banan är i ganska dåligt skick vilket bland annat har gjort att tågen blir försenade. Man har också varit tvungen att sänka hastigheten på vissa delar av banan, säger enhetschef Sabina Lindström på Trafik- och kommunikationsministeriet.

5 miljoner beviljas för bygge av en tunnel vid Hangös bangård. Genom att bygga den gör man det säkrare för lättrafiken att korsa tågspåren. Lindström säger att det nuvarande övergångsstället är farligt och att det är speciellt viktigt att tunneln byggs då den behövs för skolelever som dagligen korsar banan.

Vid Tynnismalm i Lojo ska man för 3,3 miljoner bygga en planskild korsning på riksväg 25. Det ska få trafiken att löpa smidigare och kunna öka tungtrafiken mot Hangö hamn.

Liten peng till Västnyland

Trots att Västnyland har en relativt stor befolkning beviljades området bara en liten del av den totala summa som regeringen delade ut. Bland annat blev det inga pengar för planerna på att elektrifiera Hangöbanan.

– Elektrifieringen är en mycket större process och i det här fallet gjorde vi inga stora investeringar. Det finns inte heller ett skrikande behov, säger Lindström.

Kommunikationsminister Anne Berner sade även under presskonferensen då beviljandet presenterades, att Hangöbanan inte är bortglömd fastän den inte fanns med denna gång. Den här tilläggsfinansieringen fokuserar främst på de vägar, tågbanor och farleder som är i akut behov av att repareras eller byggas om.

– I det här fallet tittade vi inte regionalpolitiskt på saken utan mera ur näringslivets synvinkel och då var det inte så mycket som akut måste lagas i Västnyland, säger Lindström.

Tilläggsfinansieringen gäller för åren 2017 till 2019. Totalt borde det satsas cirka 2,5 miljarder på det finländska trafiknätet. I nuläge har det beviljats ungefär 1 miljard.

ANDRA LÄSER