Motvind för ny skrotpremie

Kommunikationsministeriets planer att återinföra en skrotningspremie för gamla bilar avancerar inte. De planerade nya reglerna hade varit snävare än de gamla.

Försöket med skrotningspremie genomfördes under den senare halvan av 2015. Premien blev en framgång, men i budgetförslaget för nästa år rymdes den inte längre med.
Enligt uppgifter i offentligheten vill Kommunikationsministeriet i alla fall fortsätta med skrotningspremien under en del av nästa år, men tanken verkar inte få stöd i regeringen.
När premien infördes var avsikten att få bort de mest nedsmutsande och trafikfarliga fordonen från vägarna. Omkring 8 000 bilar skrotades med stöd av premien, i genomsnitt var bilarna nästan tjugo år gamla. 70 procent av dem var i trafik.
Bara tio procent av bilarna skulle ha skrotats utan premie. För att få premien måste den skrotade bilen ersättas med en helt ny. Nästan 60 procent av dem som utnyttjade premien skulle inte ha köpt ny bil utan den.
Enligt uppgifter i Kauppalehti om de nya planerna skulle premien höjas från 1 500 euro till högst 3 000 euro och graderas. För att få den högsta premien hade man varit tvungen att byta till en helt utsläppsfri bil, i praktiken en elbil.
Den högsta utsläppsnivån som skulle berättiga till premie planerades till 100 gram koldioxid per kilometer, mot 120 gram i den förra kampanjen.
De här gränserna skulle göra konsumentens val betydligt snävare. Bara tio procent av de nya bilarna ryms innanför den nya gränsen, de flesta av dem är hybridbilar. Redan om gränsen är 110 gram blir urvalet betydligt bredare.
I de nya reglerna verkar det som tyngdpunkten hade legat vid att minska utsläppen. Det gamla regelverket hade två syften: lägre utsläpp men också säkrare trafik genom att få bort de äldsta och otryggaste fordonen.
Den minskade valfriheten kunde ha lett till att många som potentiellt hade kunnat använda premien hade avstått från den för att alternativen inte motsvarade deras behov, eller helt enkelt hade blivit för dyra.
Ifall skrotningspremien någon gång blir aktuell på nytt borde man inte ge avkall på trafiksäkerhetsaspekten. Vill staten stöda övergången till elbilar finns det andra metoder att ta till.
ANDRA LÄSER