Hucs-läkare vill ha mer för att jobba vid Raseborgs sjukhus

Tvärtemot vad man hoppades har läkarrekryteringen inte blivit lättare sedan Raseborgs sjukhus blev en del av Hucs. Det beror delvis på en tvist mellan arbetsgivaren HNS och FOSU dit bland annat läkare hör.

– Vi är inte de enda som har rekryteringsproblem. Läkartillgången är en svår fråga rent generellt. Dagens läkare vill jobba på stora universitetssjukhus. De vill ogärna joura, säger verksamhetsdirektör Gabriela Erroll vid Raseborgs sjukhus.

ANDRA LÄSER