NTM-centralen om planerna på bro till Skåldö

Utredningsplaneringen fortsätter genom att planera bron "enligt det östra sträckningsalternativet".

Skåldöfärjan.
Jesper Sundströmjesper.sundstrom@vastranyland.fi
24.05.2023 13:24 UPPDATERAD 25.05.2023 16:04
I slutet av april gick det att läsa i VN att planerna för en bro till Skåldö, en bit från Ekenäs, hade tagit ett rejält kliv framåt. Då hade projektgruppen träffats några dagar tidigare och projektchef Mari Ahonen på Närings- trafik- och miljöcentralen berättade att man hade valt alternativet man går in för. 
Det var att en ny bro byggs strax öster om färjfästet.
På onsdagen återkommer NTM-centralen till ärendet i ett pressmeddelande. Där konstateras att utredningsplaneringen nu fortsätter genom att planera bron "enligt det östra sträckningsalternativet". Enligt det valda alternativet ligger bron cirka 50 meter öster om den nuvarande färjrutten.
Utöver den östra brolinjen granskades ytterligare två alternativ i utredningsplanen, skriver NTM-centralen. Det handlade om en bro enligt det västra sträckningsalternativet och en elektrifiering av den nuvarande färjan. 
"Fördelarna med broalternativen jämfört med elektrifieringen av färjan ansågs vara det att väntetiderna slopas, trafiken blir smidigare och att de farliga situationerna som orsakas av att man skyndar till färjan avlägsnas", skriver NTM-centralen i sitt pressmeddelande. 
NTM-centralen meddelar även att en lagenlig utredningsplan för det alternativ man valt för den fortsatta planeringen nu utarbetas. Den färdiga utredningsplanen läggs fram till påseende under 30 dagar den här hösten. 

ANDRA LÄSER