Ledare: Glesbygden är en omöjlig ekvation

Vem bestämmer om du får bo på glesbygden? Inte kommunen i alla fall.

LedareMira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
15.08.2022 19:41
Gör om, gör rätt. Efter mer än tio års arbete, och beräknade kostnader på närmare en miljon euro, är det beskedet som Ingå kommun fått av Helsingfors förvaltningsdomstol. Det går inte att planera en framtid där glesbygden har mera befolkning. Orsak: glesbygden ska förbli glesbygd. Enligt landskapsförbund och statliga ämbetsverk.

ANDRA LÄSER