Byggnadstillsynen trakasserianmälde uttalanden i fullmäktige

Inom personalen på byggnadstillsynen i Raseborg upplever man att man har blivit utsatt för trakasserier i arbetet under en längre tid. Personalen har gjort en anmälan om trakasserier utifrån det som sades på fullmäktigemötet den 13 juni.

De anställda vid byggnadstillsynen upplever att de blivit trakasserade och osakligt bemötta under en längre tid men uttalanden vid ett fullmäktigemöte fick bägaren att rinna över.

De anställda vid byggnadstillsynen upplever att de blivit trakasserade och osakligt bemötta under en längre tid. Detta har de påpekat tidigare men ingen förbättring har skett. Nu lyfter personalen fram utsagor från stadsfullmäktiges möte den 13 juni. I anmälan citeras SDP:s Ulf Heimberg, Sannfinländarnas Petri Palin och stadsdirektör Tom Simola. Under mötet uttalade de sig om olika brister i byggnadstillsynens sätt att arbeta.

Anmälan är undertecknad den 22 augusti av sex anställda och Riku Oraskari, arbetarskyddsfullmäktig.

De undertecknade anser att de skött sina uppgifter sakligt, utan dröjsmål och enligt alla regler. Om arbetsgivaren anser att så inte är fallet borde det kunna påvisas så att de anställda kan rätta till eventuella fel.

De undertecknade ber att arbetsgivaren i sitt svar på anmälan redogör för de förhandlingar som förts, vem som har deltagit i dem och när. De vill också att arbetsgivaren redogör för de åtgärder som vidtagits eller ska vidtas i det aktuella ärendet. Eller också vill man veta varför anmälan inte leder till åtgärder.

Personalchef Johan Nylund vid Raseborgs stad, är det vanligt med anmälningar om osakligt bemötande och trakasserier?

– Alla sådana här fall är unika. Men anmälningar om osakligt bemötande är ganska ovanliga. Det är inte många sådana fall per år.

Ser du allvarligt på just det här fallet?

– Arbetsgivaren har alltid skyldighet att utreda anklagelserna. En utredning påbörjas så fort fallet kommer till arbetsgivarens kännedom. Huruvida det är allvarligt eller inte får utredningen visa. Utifrån utredningen görs en helhetsbedömning.

Vad kan du säga om utredningen och dess tidtabell?

– Den är inte klar. Men vi försöker göra den så snabbt som möjligt. En anmälan kan vara av olika slag. Om det handlar om en fysisk fara för någon anställd, som en otrygg maskin eller ett gasläckage till exempel, är det en akut sak som vi kan åtgärda direkt. Det här fallet kan vara allvarligt men det är inte på samma sätt akut. Det kräver inte att vi rusar in och utrymmer en lokal.

Skiljer sig det aktuella fallet från övriga fall?

– Det är lite speciellt i och med att det involverar politiska uttalanden. Det är onekligen lite knepigt när folkvalda personers (Heimberg och Palin, red.anm) yttrandefrihet och rätt till åsikter ska vägas mot att de anställda upplever det som osaklig kritik. Fallet är också speciellt i och med att det också handlar om stadsdirektörens uttalanden.

ANDRA LÄSER