För Lilian Young från Hangö blev låtskrivandet en terapi — nu har hon gett ut skivan Mindgames med resultatet

Det pinfärska albumet Mindgames innehåller åtta låtar av Hangöartisten

Lilian Young.

 Temat för låtarna på albumet är psykisk hälsa och ohälsa. Lilian Young skriver om sina personliga erfarenheter av problem med psykisk ohälsa på sin webbplats, och använder sig av dessa referensramar i sin musik.

Lilian Young har gett ut en skiva med låtar om psykisk ohälsa.
20.06.2022 09:04

Skivinfo

Skiva: Mindgames.
Artist: Lilian Young.
Skivbolag: Colla Records. 
I en intervju på webbplatsen www.lilianyoung.com berättar Hangöbördiga Lilian Young att hon med sin musik vill visa för andra att det är okej att inte vara okej. Hon önskar att alla skulle våga vara öppna med sina problem och inte känna skam för sina känslor. Hennes skiva Mindgames, som hon jobbat med i två år i samarbete med Colla Records, genomsyras följaktligen av melankoli och svårmod i texterna och tonspråket. 
Musiken blir som ett plåster eller en famn som tröstar, speciellt då igenkänningsfaktorn i tematiken är hög. Temat är bekant för många och handlar om vardagliga saker där musiken ger lindring och utlopp för dessa starka känslor, speciellt då man känner igen sig. Alternativt målar låtarna upp en palett med stämningar som lyssnaren kan relatera till på ett mer opersonligt plan. Young hoppas ändå att folk känner igen sig när de lyssnar på låtarna. Då behöver åtminstone inte de som har problem känna sig så ensamma. 

ANDRA LÄSER