För Lilian Young från Hangö blev låtskrivandet en terapi — nu har hon gett ut skivan Mindgames med resultatet

Det pinfärska albumet Mindgames innehåller åtta låtar av Hangöartisten

Lilian Young.

Temat för låtarna på albumet är psykisk hälsa och ohälsa. Lilian Young skriver om sina personliga erfarenheter av problem med psykisk ohälsa på sin webbplats, och använder sig av dessa referensramar i sin musik.

Lilian Young har gett ut en skiva med låtar om psykisk ohälsa.
I en intervju på webbplatsen www.lilianyoung.com berättar Hangöbördiga Lilian Young att hon med sin musik vill visa för andra att det är okej att inte vara okej. Hon önskar att alla skulle våga vara öppna med sina problem och inte känna skam för sina känslor. Hennes skiva Mindgames, som hon jobbat med i två år i samarbete med Colla Records, genomsyras följaktligen av melankoli och svårmod i texterna och tonspråket.
ANDRA LÄSER