Utveckla och ta i bruk renare metoder

Genom att satsa på en renare och bestående miljö har Finland också möjlighet att vinna ekonomiska framgångar.

Ren natur är i sig själv värdefull, men är ofta i vägen för ekonomitänkandet. Den eviga ekonomiska tillväxten och det begränsade jordklotet är en ekvation som är svår att lösa. FN:s klimatpanel IPCC kräver dock i sin senaste rapport att klimatförändringen stoppas. Våra konsumtionsvanor och vårt förhållande till naturen är centrala faktorer ifall vi skall lyckas.

Det är klart att vi inte kan bygga vidare på det traditionella konsumtionssamhället när vi söker tillväxt. Det är allt skäl att snabbt flytta tillväxten till den cirkulära ekonomin samt till sådana tjänster, produkter och teknologier som hindrar och begränsar de negativa effekterna av den ekonomiska verksamheten. Finland bör i första hand koncentrera sig på detta.

Varför måste Finland då fatta dyra beslut, då vårt lands påverkningsmöjligheter globalt sett trots allt inte är betydande? Frågan kan emellertid jämföras med tanken att det är onödigt att ösa en sjunkande båt med ett litet öskar om ingen annan nödvändigtvis gör det.

Självfallet har Finlands arbete och förmåga att producera nya innovationer och lösningar inte bara betydelse för oss. Genom att utveckla och ta i bruk renare metoder i Finland, fast med lätt tvång, har vi möjlighet att mångfaldiga deras betydelse genom export. Till exempel Kina och Ryssland erbjuder enorma marknadsområden för den finska clean tech-industrin.

Redan i dag ropar världen efter renare produkter, processer och teknologi. Detta eftersom allting i framtiden kommer att bli oändligt dyrare. Företag runtom i världen har alltmer börjat beakta detta i sin verksamhet.

Finlands kunnande i miljöfrågor reflekteras starkt av de clean tech-innovationer som görs i vårt land. Genom att satsa på en renare och bestående miljö har Finland också möjlighet att vinna ekonomiska framgångar. Clean tech-produkter och innovationer representerar redan en marknad som omfattar hundratals miljarder ute i världen.

Miikka Soivio

ordförande, Samlingspartiet i Raseborg

ANDRA LÄSER