Det ska vara tryggt att åldras i Ingå

För att vi ska kunna trygga bästa service för våra äldre ska vi nu arbeta fram nya serviceformer som stöder de äldres vardag.

Den demografiska förändringen i vårt samhälle syns också i Ingå. De äldre blir allt fler också i Ingå under de kommande åren. För att säkerställa servicen i framtiden behöver vi aktivt planera hur vi långsiktigt tar hand om våra äldre på bästa möjliga sätt.
Det finns flera frågetecken kring social- och hälsovårdstjänsternas framtid i och med den planerade vårdreformen. Riksdagen borde enligt regeringens tidtabell godkänna reformen ännu i sommar. Vårdreformen kommer enligt plan att överföra ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna från kommunerna till de nya välfärdsområdena.
I Ingå arbetar vi aktivt för att säkerställa en fungerande och kvalitativ service för våra äldre också efter reformen. Det bästa sättet att trygga servicen lokalt är att göra ändamålsenliga satsningar på vår äldreomsorg.
Kommunstyrelsen har gett berörda nämnder i uppdrag att inleda planerandet av Campus Lönneberga. Vår strategi är att utveckla tjänster för att främja de äldres välmående i Ingå. Fokus ligger på att satsa på de förebyggande tjänsterna så att äldre ska må bra och också ha möjligheten att bo hemma.
Coronakrisen har påverkat äldreomsorgen men framför allt de äldres psykiska välmående. Flera äldre har upplevt ensamhet. Tyvärr slipper vi inte coronaviruset ännu på en tid. Vaccinet ger oss ljus i tunneln, men den relativt långsamma vaccintakten skapar frustration. Vi har ändå i Ingå kunnat inleda vaccinerandet av våra äldre på boenden och inom hemvården.
Det är viktigt att noggrant analysera effekterna coronaläget har på välmåendet. Trots att det handlar om en hälsokris är krisen i högsta grad även en social och ekonomisk.
En större fråga som vi måste arbeta för i Ingå handlar om boende för äldre. Kommunen skulle behöva mer boende för äldre i centrum. Också hyresbostäder skulle vara välkomna. Kommunen har möjliggjort några projekt i centrumområdet och vi kommer aktivt att fortsätta med det.
För att vi ska kunna trygga bästa service för våra äldre ska vi nu arbeta fram nya serviceformer som stöder de äldres vardag. Det ska vara tryggt att åldras i Ingå.

Henrik Wickström,

kommunstyrelsens ordförande (SFP), Ingå,

Marie Bergman-Auvinen,

grundtrygghetsnämndens ordförande (SFP), Ingå

ANDRA LÄSER