Välfärdsområdesvalet närmar sig – men vad handlar det egentligen om?

Då social- och hälsovårdsreformen träder i kraft 2023 delas Finland in i 21 välfärdsområden. Innan dess ska välfärdsfullmäktigen väljas. Valet hålls redan i januari.

Det finns 79 platser i Västra Nylands välfärdsområdes fullmäktige. Kandidaterna kommer från de så kallade C 10-kommunerna Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Lojo, Esbo, Grankulla, Vichtis och Högfors.
Johanna Lemström
28.09.2021 07:00 UPPDATERAD 28.09.2021 08:05
Den 23 januari 2022 hålls välfärdsområdesval i alla städer och kommuner på fastlandet förutom i Helsingfors. Helsingfors ska fortsättningsvis själv ha ansvar för stadens social- och hälsovårdstjänster, medan ansvaret i de övriga kommunerna övergår till de nya välfärdsområdena.

ANDRA LÄSER