Green Speed Fund kämpar med stort Toroidion-intresse

Intresset för att investera i Toroidion-aktier är stort. Det är till och med så stort att Green Speed Fund som sköter medelinsamlingen inte hinner med.

Skjuts upp. Det tidigare slutdatumet för Toroidion-projektets första aktieemission var den 29 april. Nu kommer man att senarelägga deadline men det är ännu oklart till när.

– Det har kommit så mycket teckningar att den manuella processen där vi tar emot bilagor på papper eller som pdf-dokument inte fungerar, utan vi är tvungna att flytta teckningen till en webbportal, säger Martin Sundman, styrelseordförande bolaget i Green Speed Fund.

Det tidigare slutdatumet för den första emissionen var den 29 april. Nu kommer man att senarelägga deadline men det är ännu oklart till när.

– Vi förväntar oss att kunna ta webbportalen i bruk inom några dagar, men jag har inte ännu en exakt tidtabell för det.

Sundman vill inte säga hur mycket medel finansieringsronden genererat.

– Vi har sagt att intresset har varit mycket stort och att det hela tiden strömmar in fler och fler förfrågningar, men vi har inte gett detaljerade uppgifter om emissionen.

ANDRA LÄSER