Finlands klimatpanel: Elektrifieringen av samhället ställer nya krav

Brytningen av metaller samt skillnader i möjligheterna att börja använda ny teknik är två problemområden när elens roll växer.

Att samhället elektrifieras kan minska koldioxidutsläppen mycket, men omställningen väcker också rättvisefrågor. Det konstaterar tankesmedjan Finlands klimatpanel.
När elens roll i samhället växer genom omställningen från fossila bränslen måste man titta noga på rättviseaspekter. Det påpekar Finlands klimatpanel i en ny rapport.
Ett problem gäller brytningen av metaller som behövs bland annat i batterier, produktionen av vind- och solenergi samt i all slags digitala apparater. De problem som hänger ihop med produktionen av metallerna drabbar ofta länder utanför Europa, konstaterar klimatpanelen.
– Att återvinna materialen och att utveckla alternativ till dem minskar behovet av sådan gruvdrift som har negativa effekter på de mänskliga rättigheterna och på miljön. Man måste använda både internationell och nationell reglering då man tar sig an utmaningarna som har att göra med produktionskedjan, säger panelmedlemmen och forskningsprofessorn Paula Kivimaa i ett pressmeddelande.
Klimatpanelen konstaterar att stora delar av den potentiella inhemska brytningen skulle ske i Lappland. Där måste man se på hur brytningen påverkar samerna och lokalsamhällena.
Klimatpanelen konstaterar även att konsumenternas möjlighet att börja använda ny teknik varierar till exempel beroende på utbildningsnivå och förmögenhet. Det är därför viktigt att se till att rådgivning om ny teknik når alla, och att ekonomiska stöd för att ta i bruk ny teknik är vettigt utformade.
Forskaren Anna Lipsanen säger att medborgarna och olika intressegrupper måste ha en större roll i det energipolitiska beslutsfattandet.
– Den energipolitiska diskussionen uppfattas ofta som mansdominerad och för fokuserad på det teknisk-ekonomiska, säger hon.

ANDRA LÄSER