Mycket alger i delar av Västnyland

Det vara vädret har gjort algmängden riklig i vissa delar av Västnyland. På östra sidan av Bromarv var vattnet ställvis gröngrumligt av algerna. Enligt Insjö- och havwiki har ytterst rikliga mängder alger setts bland annat i vattnet vid Båtviken i Raseborg.

ANDRA LÄSER