Raseborgs stadsstyrelse: Remiss för samarbetsavtal med Ekenäs centrumförening

Stadsstyrelsen i Raseborg har enhälligt beslutat att remittera ett förslag till understödsavtal med Ekenäs centrumförening. Förslaget var att stadsstyrelsen skulle godkänna ett avtal för perioden 2022–2024.

Ekenäs centrumförening vill få till stånd ett nytt samarbetsavtal med staden.
18.12.2021 16:03 UPPDATERAD 20.12.2021 13:33
– Avtalsinnehållet behöver förtydligas till vissa delar, förklarar stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm.
En annan orsak till remissbeslutet är att styrelsen önskar att man kollar om är möjligt att ändra den föreslagna tidsperioden så att avtalsperioden skulle vara mer synkroniserad med det avtal staden har med Karis centrumförening.
– Det skulle vara bättre om vi på sikt kan behandla ärendena så nära inpå varandra som möjligt

ANDRA LÄSER