Sjundeå bygger en översvämningsbassäng vid Vargstigen – säger upp åkerarrende

Sjundeå säger upp arrendeavtalet som gäller kommunens åkermark i området kring Vargsvängen. Den omfattande förnyelsen av bostadsområdets avloppssystem kräver en bassäng för eventuella översvämningar. 

Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
29.12.2022 10:26 UPPDATERAD 29.12.2022 14:10
Då kommunen bygger ett nytt avloppssystem som separerar avloppsvatten och dagvatten i bostadsområdet kring Vargsvängen kommer mängden dagvatten att öka märkbart. För att förebygga översvämningar i området kommer kommunen att bygga en översvämningsbassäng i ändan av Vargstigen. Bassängen anläggs i formen av en våtmark som också filtrerar dagvattnet och fungerar som ett parkliknande friluftsområde för kommuninvånare.

ANDRA LÄSER