Samlingspartiet vill höja hushållsavdraget till 5 000 euro – "skapar jobb och minskar fiffel"

I Sverige är hushållsavdraget mer än dubbelt så högt som i Finland, och det höjdes ytterligare på grund av coronakrisen.

Samlingspartiet gillar hushållsavdrag, som innebär skattelättnader för att köpa vissa tjänster.

Samlingspartiet föreslår en rejäl höjning av hushållsavdraget från 2 250 euro till 5 000 euro. Samtidigt föreslår partiet att självrisken på 100 euro slopas.

– Avdraget är ett viktigt stöd speciellt för barnfamiljer och för äldre, säger riksdagsledamot Sari Sarkomaa i ett pressmeddelande.

I början av året skar regeringen ner hushållsavdraget. Sarkomaa jämför med Sverige, där hushållsavdraget höjdes till omkring 7 000 euro för att stimulera ekonomin under coronakrisen.

Enligt Samlingspartiet stöder hushållsavdraget sysselsättningen, samtidigt som det minskar skattefiffel.

ANDRA LÄSER