Sjundeå litar på sin screening

Nyheterna om Suomen Radiologikeskus förseelser har väckt en del oroliga frågor bland Sjundeåborna. Kommunen ska utreda ärendet grundligt, men har fullt förtroende för företaget.

Den övervakande instansen Valvira undersöker Esboföretaget Suomen Radiologikeskus för fel som bland annat har lett till att cancerfall inte har uppdagats i tid. Bolaget har polisanmälts, men förundersökningen lagts ner.
Från åren 2012-2013 saknas 3 000 patientkort och man misstänker också att alla som borde inte har fått kallelse till uppföljningsgranskning.
Redan 2012 skötte bolaget Sjundeåbornas mammografiundersökningar i Lojo, genom vårdsamarbetet Lost.
Samma företag har skött bröstcancerscreeningen sedan Sjundeå kommun konkurrensutsatte verksamheten 2013 för några år framåt plus option om fler år.
För 2014 och 2015 finns inga misstankar mot företaget.

"Inget att klaga på"

Grundtrygghetschef Benita Öberg var på semester förra veckan då saken kom ut. Då jag ringer på måndag morgon har hon ännu inte hunnit ta itu med saken, men läser upp ur ett betryggande mejl från företaget och lovar att kommunen ska göra en ordentlig utredning.
– Det här är viktiga saker som måste skötas ordentligt. Vi utreder saken grundligt.

Har Sjundeåbor drabbats av företagets förseelser?

– Vi har inte haft orsak att vara oroliga. Tvärtom har screeningen blivit bättre för Sjundeåborna sedan Lost då man måste åka till Lojo, nu sköts den här.

Har kommunen fortfarande förtroende för företaget?

– Ja, vi har inte haft någonting att klaga på eller stött på några problem, men nog väcker saken frågor bland kommuninvånarna.

Har patientkort från Sjundeå tappats bort?

– Inte vad jag vet. Enligt företagets mejl gällde det kommuner på andra håll, i södra Österbotten.
Under misstagsåren 2012-2013 skötte Suomen Radiologikeskus mammografin i 60 kommuner.
I nuläget sköter företaget screeningen i elva kommuner och samkommuner, i praktiken i sammanlagt 23 kommuner.
I lördagens VN (23.4) säger företagets vd Jari Juola att problemen berodde på att nytt dataprogram 2013. Han bestrider att företaget på grund av problemen skulle ha missat några bröstcancerfall.

ANDRA LÄSER