Det nya hundregistret fördröjs – chip ändå obligatoriskt för alla hundar efter årsskiftet

Införandet av Livsmedelsverkets hundregister fördröjs på grund av applikationsutvecklaren. Den nya e-tjänsten för hundinnehavarna skulle öppnas i januari, då märkningen av hundar med ett mikrochipp och registreringen av hundar blir obligatoriska. 

Hundar som föds efter årsskiftet måste förses med mikrochip inom tre månader. 
24.12.2022 18:05 UPPDATERAD 27.12.2022 12:27
I Livsmedelsverkets hundregister ska i fortsättningen införas identifierings- och innehavaruppgifter för alla hundar som stadigvarande vistas i Finland. Märkningen av hundar med ett mikrochipp och registreringen av hundar blir obligatorisk i Finland vid ingången av 2023 som en del av jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordning.
JSM:s förordning kan inte tillämpas i fråga om anmälningar till registret förrän Livsmedelverkets hundregister blir tillgängligt. Trots försenad lansering av registret ska hundar identifieringsmärkas i enlighet med tidsfristerna i förordningen och den som identifieringsmärker hundar ska ge hundinnehavaren ett identifieringsintyg.
Livsmedelsverket strävar efter att öppna det nya hundregistret så snart som möjligt, förutsatt att applikationsutvecklaren kan lansera e-tjänsten.

ANDRA LÄSER