Beslut: Trio får planera för sjövillor vid Barckens udde i Ekenäs – "Jag tycker att platsen är fel"

Stadsstyrelsen i Raseborg har beslutat bevilja Patric Fagerström, Mikael Palmroos och Kaj Bergman en planeringsreservering för ett område vid Barckens udde i Ekenäs.

Stadsstyrelsen var oenig i frågan om sjövillorna utanför Barckens udde i Ekenäs.
Efter omröstning beslutade Raseborgs stadsstyrelse i går måndag att bevilja Patric Fagerström, Mikael Palmroos och Kaj Bergman en planeringsreservering för ett 1,85 hektar stort område vid Barckens udde i Ekenäs. Avsikten är att planera för ett flytande kvarter ytterom Barckens udde med flera villor på pontoner, fästa vid en brygga.

ANDRA LÄSER