Sista hindret för Pickala-Marsuddenplanen undanröjt – nu hägrar Sjundeås intäkter för området vid horisonten

År 2023 blev året då den omtvistade planen för Pickala-Marsudden kom i mål. Högsta förvaltningsdomstolen ser ingen orsak till att pröva besvären mot planen på nytt. Sjundeå tar därmed ett stort steg mot de efterlängtade inkomsterna från området.

Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
25.01.2023 16:29
Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte NTM-centralen, Yggdrasil Ab och en privatperson besvärsrätt i fråga om delgeneralplanen för Pickala-Marsudden. Planen siktar på att bygga ut området och ändra trafiklösningarna där. Helsingfors förvaltningsdomstol har redan gett avslag på åtta besvär som lämnades in till domstolen hösten 2020.
Beslutet betyder att delgeneralplanen för Pickala-Marsudden vinner laga kraft. För Sjundeå har detta stor betydelse eftersom kommunen räknar med stora intäkter av markanvändningsavtal när planen verkställs. Men först måste området få en detaljplan.
– Vi kom ganska långt i detaljplaneprocessen redan tidigare men då krävde NTM-centralen absolut en delgeneralplan. Nu tror jag att vi kan få detaljplanen framåt ganska snabbt, säger kommundirektör Juha-Pekka Isotupa.

ANDRA LÄSER