Här är vinnaren av konsttävlingen för nya Fokus i Karis - skapar en 3,6 meter hög skulptur

Ida Koitilas konstverk Kolonn kommer att uppföras på gården till nya Fokushuset i Karis.
07.12.2020 15:00 UPPDATERAD 07.12.2020 15:10
Bildkonstnär Ida Koitila har vunnit skissuppdraget att förverkliga ett konstverk till det nya Fokushuset i Karis. Koitilas verk Kolonn, som ska resas framför det stora glasfönstret som vetter in mot biblioteket i nya Fokus, är en 3,6 meter hög skulptur som består av fyra granitblock som är staplade på varandra. Stenarna är kraftigt skårade och skårorna lyser randigt färgglada. Var sten har sin en egen färg.
Den blanka, transparenta ytan på biblioteksfönstret utgör en vacker fond mot den skrovliga stenen. Enligt konstnären är verkets syfte att skapa en kraftfull siluett på gårdsplanen.
– Jag vill att man ska se verket på långt håll och att det ska fungera som en mötesplats i stil med: ”vi träffas vid kolonnen”, säger Koitila.
Juryn motiverar valet av Kolonn med att verket kombinerar klassiska aspekter med samtida uttryck och att förslaget är både fräscht, inbjudande och mångdimensionellt. Enligt juryn markerar konstverket platsen och konstnären har lyckats sammanföra många anknytningar till både platsen, byggnaden och det lokala i enkel form. Konstnären har väl beaktande verkets placering och att det kan beskådas både utifrån och inifrån den nya byggnaden.
Ida Koitila själv karaktäriserar verket som ”en tuff och trevlig kompis på gården” vilket beskriver konstverket väl.
Kolonn är också det första konstverket i Raseborg som förverkligas enligt procentprincipen, alltså tanken på att kostnader för konstverk ska utgöra en viss procentandel av de totala kostnaderna för en ny offentlig byggnad.
– Vi är väldigt stolta och glada att konsten får den plats i stadsbilden som den förtjänar och att konstnären som sakkunnig får rättvis ersättning för sitt arbete. Coronapandemin har ännu starkare lyft fram behovet av att förbättra tillgången och tillgängligheten till konst, att bygga möjligheter för att i vardagen uppleva konst och kultur i dess olika former. Genom detta pilotprojekt får vi erfarenhet och har bättre förutsättningar att finslipa våra processer samt att planera mer effektiva och kvalitativa framtida konstprojekt, säger Raseborgs stads kulturplanerare Sirpa Huusko.
Konsttävlingen arrangerads av Fastighets Ab Fokus och Raseborgs stad och koordinerades av Stiftelsen Pro Artibus.Tävlingsjuryn bestod av Sirpa Huusko och kultursekreterare Lotta Lerviks från Raseborgs stad, arkitekt Marcus Ahlman, Stefan Mutanen från Fastighets Ab Fokus, Mårten Viljanen från Byggnadsövervakning Mårten Viljanen, gård- och parkplanerare Hanna Hentinen och bildkonstnärerna Pia Sirén och Kim Simonsson.
Det nya kulturhuset Fokus som byggs i centrum av Karis skall inrymma bibliotek, musikinstitut och utrymmen för bland annat teater, dans och musikframträdanden. Den nya teaterscenen och studion kommer att fungera som scen för bland annat Tryckeriteatern, teater- och danslinjerna vid Västra Nylands folkhögskola och Lärkkullas utbildnings- och kulturcentrum. Fokus ska stå klart år 2022.

ANDRA LÄSER