Kaos vid skolorna

Om alla enkelriktade gator skulle tas bort skulle trafiken löpa bättre och kanske folk skulle lugna sig.

Skolvägen är farlig för barn och ungdomar vid Seminarieskolan och Ekenäs högstadieskola samt andra skolor i närheten! Det är så mycket bilar, bussar och fotgängare lite före klockan 8 på vardagar, bilisterna tutar och kör om en då man står i kö, de tänker bara på sig själv. Tänk vilket farligt beteende!
Om alla enkelriktade gator skulle tas bort skulle trafiken löpa bättre och kanske folk skulle lugna sig och det skulle finnas bättre möjligheter att släppa av barnen, eller så måste det skapas andra system där man kan stanna. Det är helt kaos!
Mina barn åker buss, men enstaka gånger tvingas man själv in med bil och då först ser och förstår man detta. Vi vuxna borde ju visa gott exempel i trafiken, starta hellre tidigare än att bli arg och fatta farliga beslut.

Diana Lindqvist

Dragsvik

ANDRA LÄSER