Stiftelseägda äldreboendet Nova i Hangö blir stadens

Hangö stad tar över verksamheten vid äldreboendet Nova av stiftelsen Hangö Servicebostäder. Personalen övergår samtidigt i stadens tjänst och aktierna i fastighetsbolaget Torsken tillfaller staden.

Stadsstyrelsen i Hangö godkände i går torsdag (28.10) att staden tar över verksamheten vid servicehuset Nova. Samtidigt beslutade man att staden tar över aktierna i fastighetsbolaget Torsken som hyser boendet.
29.10.2021 20:00
På ett extra insatt möte i torsdags godkände stadsstyrelsen i Hangö att staden övertar såväl verksamhet som personal vid servicehuset Nova. Det är stiftelsen Hangö Servicebostäder som drivit boendet.
Stadsstyrelsen beslutade också att utan ersättning ta över alla aktier i fastighetsbolaget Torsken där Nova är inhyst. Boendet finns i ett flervåningshus vid Narviksgatan 12 i Hangö Norra.
Det finns 39 boendeplatser i Nova, fördelade på 37 bostäder, och alla platser är besatta. Personalen uppgår till drygt 30 och omfattar både vårdpersonal, anstaltvårdare och kökspersonal. Personalen övergår som så kallade gamla arbetstagare från och med måndagen den 1 november.