Valhörnan: Vi är på väg tillbaka till ett klassamhälle

22.03.2023 19:03
Jag läste en artikel där Keltikangas-Järvinen, professor emeritus i psykologi, är orolig för Finlands framtida inriktning. Vi håller på att återgå till ett klassamhälle. Skillnaderna mellan skolorna växer. Jag kommer från en lägre utbildad låginkomsttagarfamilj. Jag är den första med magisterexamen på min mammas sida, och jag minns fortfarande hur universitetsutbildningen för några år sedan kändes så avlägsen för mig. Min mormors reaktion var obeskrivlig – den glädjen och stoltheten har jag aldrig sett förut.
Klassamhället är inte en avlägsen historia. En jämlik och likvärdig utbildning är resultatet av arbetarrörelsens långa och hårda arbete. Finland behöver en grundskolereform för att vi ska fortsätta vara bäst i världen. Olika elever måste beaktas på alla utbildningsnivåer, och även i vuxen ålder. Jag accepterar inte Finlands återkomst till ett klassamhälle. Vi ska satsa på skolan!
Anette Karlsson, SDP i Nyland

Valhörna

Inför riksdagsvalet den 2 april 2023 publicerar VN kandidaternas insändare enbart i debattsidans "valhörna".
Texten får bestå av maximalt 900 nedslag inklusive mellanslagen. Den får inte innehålla hänvisningar till kommande valevenemang eller webbsidor och undertecknas med kandidaternas namn, partitillhörighet och valkrets. Fullständiga telefon- och adressuppgifter ska bifogas. 
Antalet inlägg per kandidat är begränsat till tre. Endast en undertecknare per text. Valhörnan öppnas den 6 mars och publiceras sista gången tisdagen den 28 mars. VN kan inte garantera att alla inlägg ryms med. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta och refusera texterna. 
Upprop för eller emot enskilda kandidater eller partier publiceras inte. Annat debattmaterial av skribenter som inte är kandidater behandlas som vanliga insändare. 
Bidragen sänds till VN:s debattredaktion: debatt@vastranyland.fi eller Västra Nyland/Debatt, Pb 26, 10 601 Ekenäs, märkta Valhörnan.

ANDRA LÄSER