Livsfarliga övergångar

En tragedi påminner oss igen om att säkerheten är otillräcklig vid många plankorsningar.

Raseborg vaknade på torsdagen upp till ett vinterlandskap med snöiga och hala vägar. En svår olycka mellan Leksvall och Skogby rapporterades genast på morgonen. En rälsbuss på väg från Karis till Hangö hade kolliderat med ett fordon.

Omfånget av olyckan växte i takt med att nya uppgifter sipprade ut. Då hela bilden stod klar visade det sig vara ett militärfordon från Nylands brigad som hade kolliderat med rälsbussen och lett till den kanske allvarligaste olyckan som har drabbat beväringar i brigaden.

Ombord på terränglastbilen fanns åtta beväringar, tre dog och fem skadades. Också en av tågpassagerarna dog och sex andra skadades.

Unga män och kvinnor som utför sin värnplikt utsätts för vissa risker under sin beväringstid och de måste givetvis minimeras. Det finns säkerhetsplaner som ska följas. Trots det sker ibland olyckor. Som på torsdagsmorgonen, trots den säkerhetsplan som fanns för övningen som pågick.

Då det sker en olycka med många unga offer stannar man upp mer än vanligt efter en olycka. Dragsvik är dessutom välkänt för alla finlandssvenskar. Man har fullgjort sin värnplikt där eller har en anhörig som har gjort det. Området och livet där är bekant. Då de som är där för att göra sin militärtjänst plötsligt rycks bort eller skadas svårt – flera på en gång dessutom – väcker det djupa tankar. De flesta berörs i dag starkt.

Krisarbete inleddes omedelbart efter olyckan i Dragsvik på garnisonen och ute i terrängen med pionjärkompaniet som alla offer kom ifrån. Dragsvik är nära förknippat med staden och som ett tecken på det ger också Ekenäsnejdens församling krishjälp utanför brigaden.

Vi vet ännu inte exakt hur olyckan gick till och framför allt varför den skedde. Det var dåligt före men knappast någon större utmaning för arméns Masi terränglastbil. Men vi kan med mycket stor säkerhet utgå ifrån att den inte skulle ha inträffat om övergången hade varit bevakad med ljus och bommar.

Vid olyckskorsningen går vägen inte heller vinkelrätt mot järnvägsspåret vilket försämrar sikten och minskar säkerheten ytterligare.

Alla järnvägsövergångar är farliga, helt säkra är endast planskilda korsningar, men på grund av ekonomiska orsaker kan alla inte byggas om. Däremot borde bevakning monteras på alla övergångar. Bara mellan Karis och Hangö finns 17 obevakade korsningar. En del övergångar som ligger nära en annan kan säkert också stängas och vägar anslutas till en gemensam säkrare överfart.

Olycksutredningscentralen har gjort tiotals utredningar av olyckor vid obevakade plankorsningar och konstaterar att säkerhetsnivån är dålig. Det finns mycket att förbättra och det brådskar.

ANDRA LÄSER