Päivärinnemoduler upphandlas på nytt

Det redan fattade beslutet om anskaffning av nya moduler för Päivärinteen koulus elever förkastades av Sjundeå kommunfullmäktige men förfarandet kritiserades.

I fredags fick kommunen ett brev av den valda leverantören, Ekotalo Rent, med krav på ersättning ifall kommunen förkastar beslutet att hyra skolmoduler av dem. Detta fick Kristian Parviainen (SDP) att föreslå att ärendet remitteras för ny beredning.
Enligt en redogörelse av tekniska chefen Markus Moisio, som konsulterat en jurist, finns det ändå inte fog för kraven.
– De är i enlighet med den gamla lagen, inte den nya. Ett avtal uppstår endast genom att man undertecknar ett skriftligt avtal.
Parviainens förslag fick inget understöd. I stället godkände fullmäktige förslaget att anbudsförfarandet görs på nytt, men till beslutet ville de tillägga den skriftliga utredning som Moisio läste under mötet.
Orsaken till att kommunen gått in för att upphandla skolmodulerna på nytt är ett fel i upphandlingstexten som lett till att anbuden inte är helt jämförbara.