Raseborg fick regler för musikbuller

Nyligen slogs regler för när musik får spelas på uteserveringarna i Östra hamnen i Hangö fast. Nu har också Raseborg fått riktlinjer för musikbuller. Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg var, precis som miljönämnden i Hangö, litet frikostigare än tjänstemännen i sitt förslag. 

Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd har fastställt principer för musikbuller vid utomhuskonserter, samt buller från terrasser och festlokaler.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
16.03.2023 14:53 UPPDATERAD 16.03.2023 15:00
Nu finns det fastslagna principer för användningen av ljudförstärkare vid evenemang och på platser där musik spelas i Raseborg. Evenemang som pågår klockan 9–22 kräver i allmänhet inte bulleranmälan – dock ska grannskapet informeras. 
Evenemang som pågår senare än så kräver en bulleranmälan till miljöbyrån. Den allmänna regeln för dessa sena musikevenemang, efter bulleranmälan, är att sluttiden är klockan 24.
Undantag är möjliga. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade enhälligt, på förslag av Sten Öhman (SFP), att tillställningar som börjar på fredagar och lördagar kan få pågå till klockan 01 under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Arrangören måste dock göra en bulleranmälan till miljöbyrån vars tjänstemän avgör om anmälan godkänns.