Insändare: Nu är det dags för seniorrådgivningar

03.09.2022 16:11
I år firar vi barnrådgivningens 100-årsjubileum. Verksamheten som Arvo Ylppö introducerade har varit en riktig framgångssaga för barnen i vårt land. Idag använder nästan 100 procent av barnfamiljerna denna förebyggande och effektiva tjänst som kommunerna erbjuder alla barn från nyfödda till skolåldern. Tack vare regelbudna hälso- och utvecklingskontroller, vaccinationer och stöd och råd åt föräldrarna har barndödligheten i Finland sjunkit och ligger nu på en internationellt sett mycket låg nivå. Barnrådgivningarna ger också familjerna en viktig trygghet i föräldraskapet och kan agera då problem uppstår. Det är av yttersta vikt att denna serviceform fortsätter i de nya välfärdsområdena så att kvaliteten kvarstår och att den utvecklas enligt kommande behov.
Idag har vi en annan utmaning. Andelen äldre personer i vårt land ökar hela tiden och fastän det är fint och positivt att vi lever längre, medför ändå den ålderstigna befolkningen ett större vårdbehov, mera personalresurser och ofta dyra tjänster dygnet runt. Då vårdarbristen hotar hela vår hälsovård och kraftigt påverkar framför allt äldreomsorgen är det dags att påbörja en ny framgångssaga – seniorrådgivningar.
Det enda sättet vi kan stoppa ett okontrollerat stort behov av vårdtjänster är att förebygga det. Många äldre vill bo i sitt eget hem till livets slut om bara vardagen känns meningsfull och funktionsförmågan bibehålls. Därför är det viktigt att vi i ett tidigt skede stöder de äldres välmående och förutsättningar att klara sig hemma. Det är både humant och sparar på samhällets kostnader och resurser.
I Finland har det varit möjligt för kommunerna att införa seniorrådgivningstjänster, men bara ett fåtal har gått in för denna verksamhet. I Brahestad har man redan i över tjugo år kallat in alla 65-åringar till ett rådgivningsbesök där man gått igenom kundens fysiska, psykiska och sociala situation och gett fortsatta anvisningar utifrån det personliga behovet. Vuxenrådgivningen har varit populär och ingett trygghet för de äldre. Erfarenheten har visat att en genomgång av livssituationen och hälsan i övergångsskedet mellan arbetslivet och pensioneringen har varit meningsfull också från ett nationalekonomiskt perspektiv.
Många personer känner sig vid 65 års ålder friska men de kan utan att veta om det lida av högt blodtryck, diabetes eller nån annan smygande sjukdom, som kan leda till akuta situationer och dyr och lång vård om de inte uppdagas i tid. Genom regelbundna hälsokontroller av våra seniorer kan vi utnyttja våra vårdresurser på bästa möjliga sätt och samtidigt minska på onödigt mänskligt lidande.
Jag lämnade under våren in en lagmotion med namnteckning av fyrtio andra riksdagsledamöter om att införa obligatoriska seniorrådgivningar i alla välfärdsområden. Lagmotionen är ännu obehandlad, men den ledde till att vi i det stora lagpaketet om förbättringar inom äldreomsorgen fick med en paragraf om rådgivningstjänster för den åldrande befolkningen.
Då de nya områdena startar sin verksamhet hoppas jag att seniorrådgivningar är en naturlig del av serviceutbuder. Åtminstone vill jag att de införs i mitt eget välfärdsområde i Västra Nyland.
Bara så kan vi stävja det växande behovet av vård och personalresurser.
Veronica Rehn-Kivi,, Riksdagsledamot, SFP