Ethels fall borde få till stånd folkrörelse

Raseborgs stad har med stort vansinne beslutat överklaga Helsingfors förvaltningsdomstols beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

Detta sammanfaller väl med den allmänna kutymen inom Raseborgs förvaltning och förtroendeorgan numera. ”Ingen fan ska bestämma över oss!” Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg, klientdirektionens medlemmar Roger Engblom, Marika Törnqvist-Björklund samt Sirkka-Leena Holmberg. Om ni inte har förstånd om omsorg så ansök omedelbart om avsked från era uppdrag. Man hade väntat sig något mera från personer som har bakgrund i fysisk fostran (gymnastiklärare) samt företagsamhet inom äldreomsorg.
Tydligen är den politiska makthungern stor nog att skyffla undan humana konkreta beslut framför troligen ingivna löften om framtid och order från ovan. Även ni blir, tidigare än ni tror, äldre och får problem med rörligheten.
Jag hoppas att Ethels fall får i stånd en folkrörelse, dels för att Ethel får behålla sitt stöd och den tjänst hon är berättigad till, dels att dessa ansvarspersoner som motarbetat detta får avgå omedelbart.
Tyvärr är det vi raseborgare som valt in dessa politiker som är orsaken till allt. Men vi väljares minne är betydligt längre än invalda politikers, kom ihåg detta. Jag har alltid röstat på SFP i hela mitt liv i 69 år. Få se nu sen i nästa val? Ni blir åtminstone, Roger, Marika och Sirkka-Leena inte mitt val!

Bernt Lemström

Ekenäs

ANDRA LÄSER