MBI-rektor gör comeback i Karis

För Matti Remes, långvarig rektor för Karis finska Medborgarinstitutet, blev jobbet inkörsporten till sången. Nu ger han en egen konsert på sin gamla hemort.

Det är inte första gången Matti Remes ger en konsert i Karis kyrka. För fem år sedan, då han fyllde sjuttio, firade han med en konsert i en fullsatt kyrka. Och än klingar rösten vackert.
– Jag började sjunga sent i livet och går fortfarande regelbundet på sånglektioner, så rösten hålls i skick. Det är klart att det finns en fysisk gräns, men än är jag inte där, säger han.
Sånghobbyn började genom det finska medborgarinstitutet i Karis, som Remes var rektor för åren 1988–2007.
– Det kom önskemål om att vi skulle ha solosång i institutet. När sångläraren Inari Gebhardt kom tyckte hon att jag också måste börja sjunga. Efter det har jag tagit sånglektioner hela tiden.
– Rösten är sådan att den hela tiden måste vårdas och skolas. Det gäller både professionella sångare och amatörer.
Dessutom är också psyket viktigt för en sångare, eftersom sång är både fysiskt och psykiskt.
– Man måste vara psykiskt alert då man sjunger. Då får man i gång känslorna, och det leder till en tolkning, säger Remes.

Gillar barock

I höst ger Remes en konsert med barockmusik på tre orter som han har anknytning till. Den första konserten gav han på sin födelseort Kiuruvesi, i den ståtliga kyrkan som är ritad av Bertel Liljeqvist.
– Det kändes lite främmande att sjunga i en så stor kyrka. Men i det stora hela var det en lyckad konsert, säger Remes.
Följande konsert ger Remes på sin nuvarande hemort i Kvarnbäcken i östra Helsingfors och den sista äger rum i Karis kyrka.
– Där är det fint att sjunga, det är en mindre och intimare kyrka.
Programmet på konserten består av musik av kompositörer som Händel, Dowland, Purcell, Bach, Monteverdi med flera – alltså barockmusik.
– Jag gillar gammal musik, speciellt barockmusik. Den är närmast min själ. Nyare musik berör mig inte på samma sätt.
– Barockmusiken är också den musikstil som alla som studerar sång först kommer i kontakt med. Det är där man börjar, med de så kallade antikens arior.
Konsertprogrammet gör en resa i barockmusiken med början i tidig barock, nästan renässansmusik, i slutet av 1500-talet, till senbarocken i slutet av 1700-talet. Geografisk täcker programmet en stor del av Europa. Här finns representanter för den italienska barocken, engelsk lutsång och tysk barock. Också några representanter för nordisk barock finns med: svenska kompositören Gustaf Düben och Brahestads kantor Zachris Palm.
– Men den mest ovanliga musiken på programmet är rysk barock som vi här i väst hör mycket sällan. Den representeras av Dimitrij Bortnjanskis profana sånger, som närmar sig klassicismen och är starkt påverkade av italiensk musik. De är mycket vackra.
Konserten äger rum i Karis kyrka söndagen den 30 september klockan 18.
ANDRA LÄSER