Skolhälsoenkät: Känslan av ensamhet växer bland flickor

Ensamhet har blivit vanligare särskilt bland flickor, visar en enkät som gjorts av Institutet för hälsa och välfärd. Var fjärde flicka uppger att hon känner sig ensam rätt ofta eller hela tiden.

Ungefär en fjärdedel av flickorna uppger att de känner sig ensamma rätt ofta eller hela tiden. 10 procent av pojkarna upplever en känsla av ensamhet, visar Institutet för hälsa och välfärds enkätundersökning.
– Coronaepidemin har varit mycket tung för barn och unga. Särskilt flickornas välbefinnande verkar ha minskat jämfört med tidigare skolhälsoenkäter, och det är viktigt att detta uppmärksammas, säger Jenni Helenius, utvecklingschef vid Institutet för hälsa och välfärd, i ett pressmeddelande.
Slutsatsen drar hon utifrån den färska Skolhälsoenkäten, som institutet utförde i våras. I enkäten deltog elever i årskurserna 4, 5, 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen, och första- och andraårsstuderande på gymnasie- och yrkesskolenivå.

Känsla av ensamhet bland flickor

Enligt enkäten känner sig ungdomar mer ensamma nu jämfört med i den föregående enkäten som utfördes 2019.
Ensamhet har blivit vanligare särskilt bland flickor. Ungefär en fjärdedel av flickorna uppger att de känner sig ensamma rätt ofta eller hela tiden. Av pojkarna upplever 10 procent en känsla av ensamhet.

Nöjda med livet

Över 80 procent av fyrorna och femmorna uppger ändå att de är nöjda med livet, enligt Institutet för hälsa och välfärd.
Pojkar i årskurs 8 och 9 är lika nöjda med sitt liv. Men bland flickorna i samma ålder uppger endast 57 procent att de är nöjda.
Samma mönster syns även på andra stadiet. 79 procent av pojkarna uppger att de är nöjda med livet, medan motsvarande siffra bland flickorna är 60-62 procent.
Enligt institutet uppger speciellt elever i årskurs 4 och 5 och studerande vid yrkesläroanstalter att de tycker om att gå i skolan.

Mobbning

Mobbningen minskar vid övergången till andra stadiet, uppger institutet. Enligt enkäten uppger 8 procent av fyrorna och femmorna att de blir mobbade. Motsvarande siffra bland åttorna och niorna är 6 procent.
– Det betyder att cirka ett av tjugo barn eller unga har blivit mobbad varje vecka, säger Helenius.
På andra stadiet upplever 1–3 procent av studerandena att de blir mobbade.
Skolhälsoenkäter har genomförts från och med 1996. På vårens enkät svarade nästan 264 900 barn och unga.