Lastning av sten kan ge jobb åt fler

Nya arbetstillfällen i Ingå hamn kan bli verklighet om Inkoo shippings planer på att leverera stenmaterial till byggena av Balticconnector och Nord Stream 2 blir verklighet.

Viktigt projekt. Inkoo shipping kan behöva fler anställda ifall ett nytt projekt blir verklighet.
16.08.2017 15:47 UPPDATERAD 16.08.2017 15:49
Inkoo Shipping vill få undantagstillstånd för att lasta stenmaterial dygnet runt och bygga en tillfällig pontonbrygga för lastningen. Stenmaterialet ska levereras till anläggningen av gasledningarna Balticconnector och Nord Stream 2.
– Det är fråga om flera miljoner ton stenmaterial totalt. Projektet är sådant att båtarna inte kan sitta och vänta på att lastar vi på dagen eller på natten. Därför behöver vi få tillstånd att lasta dygnet runt, säger René Fagerström, vd för Inkoo Shipping.
Stenmaterialet i fråga bryts av Rudus i Joddböle, alldeles intill hamnen.
– Det är det enda stenbrottet i landet där man kan lasta sten på fartyg så gott som direkt vid brytningsplatsen.
Projektet är omfattande och av stor ekonomisk betydelse för Inkoo shipping. Fagerström uppskattar dessutom att det kan föranleda nyanställning av mellan fyra och sex personer.
– Med tanke på att vi nu är fyrtio så är det ganska mycket i proportion. Ekonomiskt har det mycket stor betydelse för företaget.
Planerna för projektet är till påseende till den 4 september. Projektet ska starta nästa år och ta två och ett halvt till tre år i anspråk.
Byggnads- och miljönämnden i Ingå ska vid sitt möte på tisdag ge ett utlåtande om tillståndsansökan. Enligt beredningen, gjord av miljöchef Patrik Skult, bör ansökan kompletteras med en utredning av det sammanlagda bullret från hamnarna under dagtid. Förutom Inkoo shippings verksamhet ska även Rudus krossverksamhet och rivningen av Fortums kolkraftverk att beaktas.

ANDRA LÄSER