75 år sedan slaget om Bengtskär

Fyrens husfru. Paula Wilson berättar att militären övat på ön under våren inför 75-års jubileet. Bild: Johanna Lindholm

I dag för 75 år sedan utspelades slaget om Bengtskär, då sovjetiska trupper anföll ön. Trots att den finska styrkan var numerärt mindre och ovan vid östrider, lyckades de få en avvärjningsseger.

I dag utgör ön Bengtskär i Kimitoöns skärgård ett populärt turistmål med omkring 15 000 besökare under säsong. Nordens högsta fyr har restaurerats och rymmer både hotellrum och kafé, och besöks av grupper och enskilda personer från hela världen.

I mitten av maj fick eldsjälarna bakom verksamheten, Paula och Per Wilson, ta emot en utmärkelse av Åbo Universitet för att ha förvandlat den fallfärdiga fyren till en internationell sevärdhet. Men livet ute på den 150x 250 meter klippiga ön har inte alltid varit fullt så idylliskt. Fyren har stått pall två världskrig, varav det senare såg att försegla dess öde.

Kort men intensivt

Det har gått 75 år sedan slaget om Bengtskärutspelades i slutet av fortsättningskriget. Den 26 juli 1941 attackerades ön av en sovjetisk styrka som var dubbelt så stor som den finska på 32 man som fanns stationerad på ön. Slaget, som pågick ett knappt dygn, räknas till ett av de mest dramatiska i sitt slag. Efter fem timmar fick de finländska soldaterna förstärkning av sammanlagt drygt 90 man, och dessutom slöt kustartillerister upp på närbelägna öar. Som mest deltog 700 man i striden.

För Finlands del betecknas slaget som en avvärjningsseger, men som Paula Wilson uttrycker det:

– Det var också en moralisk seger som ingöt mod i folk här i trakten.

Kriget allomstädes närvarande

Fortfarande håller militären ett vakande öga över ön i havsbandet. Även om ön till ytan är för liten för att befästas, ligger den strategiskt till eftersom man därifrån har koll över inloppet till Finska viken. Det finns gott om minnesmärken från krigen på ön, bland annat maskingevärsnästen, platser för kanoner och skyttegravar insprängda i klipporna på södra sidan.

Det var just tack vare öns strategiska placering som sovjetstyrkorna ville förinta vaktposten. Striden på den närbelägna ön Morgonland, då en sovjetisk trupp tog den finländska vaktstyrkan tillfånga, var ett varsel om vad som komma skulle.

Hangöbon och redaktören Tomy Karlsson som skrivit om slaget i sin bok Krigszon Hangöudd 1939-1945, säger att slaget vid Bengtskär är unikt i sitt slag.

– Det är utan tvekan det mest kända slaget i Hangös krigshistoria, även om det funnits strider där betydligt fler soldater stupat.

Han håller med Wilson om att slaget har ett emotionellt och symboliskt värde, i synnerhet som de finska styrkorna vid den här tiden inte hade någon större erfarenhet av strider i skärgården. De slag som utspelats hade man förlorat.

– Ur den synvinkeln fungerade slaget vid Bengtskär som ett uppmuntrande exempel som fick det att vända.

Det som har förundrat Karlsson under skrivandets gång är frågan om varför de finländska mannarna höll på att bli utan ammunition.

- Alla tecken indikerade ju att Sovjet skulle anfalla Bengtskär.

Överrumplades

Historiska källor gör gällande att mannarna på ön mer eller mindre överrumplades av sovjetstyrkan som leddes av premiärlötjnant Pavel Kurilov.

Historien förtäljer hur den finske befälhavaren Fred Luther väcktes av en finskspråkig soldat då fienden landsteg. Soldaten lär ha ropat: "Nu kommer de!", varpå Luther frågade "Vem kommer?" "Nå, ryssarna", blev svaret.

De sovjetiska mannarna hade således ett litet övertag, men den finländska styrkan bjöd på segt motstånd och fienden kom aldrig åt att fullborda sin mission. Trots enträgna försök att försöka bomba fyren från luften så står den kvar än i dag. Förlusten rör sig om 35 stupade och 39 sårade finska man, 36 stupade sovjetiska soldater plus 28 krigsfångar.

Minneshögtid

I dag uppmärksammas slaget ute på Bengtskär. Striderna spelas upp på nytt med riktiga militärer från Nylands brigad och äkta rekvisita. Under själva minnesfesten för 200 inbjudna gäster är ön stängd för allmänheten, liksom havsområdet kring ön under själva uppvisningen. Festen pågår mellan klockan 12-15, varefter allmänheten igen är välkommen att besöka Bengtskär och ta del av festligheterna.

Mer läsning