Hangöchefen Jukka Takala går i pension

Hangös tekniska direktör och jordbyggnadschef, Jukka Takala går i pension från den sista augusti. Stadsstyrelsen noterade ärendet på måndagen.

Hangös tekniska direktör och jordbyggnadschef Jukka Takala går i pension efter sommaren.
Jordbyggnadschefen Takala har också skött uppdraget som teknisk chef. Nu går han i pension och lämnar en lucka efter sig.

ANDRA LÄSER