Anna-Maja Henriksson: Valet gäller din framtida vård och omsorg

Den 23 januari är en historisk dag. Då går vi nämligen till valurnorna för att rösta i det första välfärdsområdesvalet någonsin.

15.01.2022 07:54 UPPDATERAD 15.01.2022 16:42
De kommande fullmäktige ska bygga upp de nya välfärdsområdena, där man kommer att fatta beslut om bland annat var det ska finnas hälsocentraler, hur servicen till invånarna ska organiseras och hur man ska trygga vården på såväl svenska som finska. Det handlar i grund om botten om hur din och min vård ska se ut i framtiden.
Vi i SFP vill jobba för en bättre vård och omsorg i Finland. Det behövs trygghet varje dag. Vården ska finnas nära dig, var du än bor och du ska kunna få vård på ditt eget modersmål. Det handlar om närservice som berör vår allas vardag – till exempel att snabbt få tid till läkaren när du är sjuk och att bli förstådd på svenska och finska, att ambulansen kommer när du ringer till 112, att hemvården och den övriga äldrevården fungerar så du kan känna dig trygg, att rådgivningen på bästa möjliga sätt kan stöda familjerna och att det finns tillräckligt med skolkuratorer och psykologer.
Det är också dags att utveckla våra sjukhus i stället för att avveckla dem. Vi i SFP anser att våra mindre sjukhus också ska ha en viktig roll i de nya välfärdsområdena. De bör jämlikt kunna erbjuda mångsidig sjukvård med till exempel polikliniktjänster och rehabiliterande verksamhet. Det här gäller till exempel Raseborgs och Lojo sjukhus.
Det har stor betydelse vem som sitter i välfärdsområdets fullmäktige och vilka värderingar man företräder.

Anna-Maja Henriksson

justitieminister

SFP:s partiordförande