Ny rapport klar inom augusti

Tekniska verket väntar på en ny utredning av markföroreningarna på Fabriksudden. Sedan tar staden ställning till vidare åtgärder.

Klart men dyrt. Oriongatans forna slamavstjälpningsplats är sanerad. Det nya bekymret finns på Fabriksudden.
Det var i vintras som oljig jord efter tidigare industriverksamhet dök upp under grävarbetena på Fabriksuddens byggarbetsplats. Jordmassorna måste snabbt forslas bort och räkningen gick till Hangö stad.
Sedan dess har staden tampats med både osäkerhet och nya utredningar av marken på udden.
– Marken under höghusen är åtgärdad men vi utreder ännu marken runt spaet och där parken ska anläggas, säger Jukka Takala, tekniska verkets chef.

Beslut inom kort

Hittills räknar Takala med att mottagningsavgifterna och transporten av jordmassorna till sanering har kostat mellan 150 000 och 200 000 euro. Det följer de ursprungliga beräkningarna.
– Jag hoppas det stannar under 200 000 euro, det beror på vad vi beslutar göra då utredningen är klar. Då gör vi upp ett förslag på var vi måste gräva mera och vad vi kan lämna.
Konsulten ska leverera rapporten inom augusti och staden samarbetar med närings-, trafik och miljöcentralen i ärendet. Tidigare hoppades staden att centralen skulle kunna bidra till kostnaderna men det ser Takala nu som osannolikt.
– Det handlar ändå om stadens mark.
NTM-centralen har dessutom nyligen bidragit med stora pengar till ett liknande projekt i Hangö. Den slamtipp som de senaste åren sanerats vid Oriongatan har kostat runt 2,5 miljoner euro att städa upp. Av de pengarna har staten stått för 40 procent, Hangö stad för resten. Trots de nya bekymren på Fabriksudden är Takala glad för att projektet vid Oriongatan är klart.
Tekniska nämnden diskuterar läget på Fabriksudden i kväll.
ANDRA LÄSER