Finländarna tycker rekommendationerna är viktiga även efter vaccinering

Cirka 20 procent följer coronarekommendationerna endast på grund av externt tryck, visar undersökning från Helsingfors universitet.

Nästan alla respondenter uppger att de använder munskydd i butiker och kollektivtrafik.
Finländare är motiverade att vidta åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset även när vaccintäckningen ökar, visar en studie som Helsingfors universitet gjort.
Majoriteten, 88 procent, anser att skyddet av dem själva och andra är viktigt åtminstone i någon mån efter den första vaccindosen. 65 procent tycker också det är viktigt efter båda doserna.

Frivillighet

70 procent av respondenterna uppger att de följer coronarekommendationerna eftersom de är relevanta, förnuftiga och i linje med deras egna värderingar.
Under 10 procent anser att åtgärder är onödiga. Cirka 20 procent uppger att de följer dem endast på grund av externt tryck.
Kaisa Saurio, projektplanerare vid Helsingfors universitet, säger att personlig motivation är avgörande.
"Bekämpningen av pandemin lyckas endast om medborgarna är villiga att agera frivilligt", säger Saurio i ett pressmeddelande.

Majoriteten använder munskydd

Nästan alla respondenter uppger att de använder munskydd i butiker och kollektivtrafik. Mindre än 5 procent tänker inte använda munskydd i de situationerna.
Totalt 33 procent uppger att de inte tänker använda munskydd när de träffar människor utanför det egna hushållet. 12 procent tänker inte använda munskydd på restauranger och caféer och 15 procent tänker inte använda munskydd när de tränade.
272 finländare över 18 år deltog i undersökningen. Forskningsprojektet utforskade finländska uppfattningar och attityder till munskydd och andra coronarekommendationer. Projektet var ett samarbete mellan Teknologiska forskningscentralen VTT och Helsingfors universitet.