Företag avvisade medlingsbud – vill ha 142 000 för sprucket hus

Mekaniska marin vill ha 142 000 euro i ersättning för de skador som åsamkats företagets byggnad i samband med renoveringen av kajkanten i Ingå hamn. Företaget har förkastat ett medlingsbud av entreprenören.

Till den helhetslösning som Mekaniska Marin föreslår hör också att entreprenören som står för reparationen av kajkanten ska riva den skadade byggnaden och föra byggavfallet till saklig behandling.

Den ersättning Mekaniska Marin vill ha motsvarar byggnadens försäkringsvärde med räntor.

Företaget avvisade ett medlingsbud av entreprenören Suomen Vesityö som gavs i december. Mekaniska Marin ansåg inte att budet täckte den skada som förorsakats företaget.

ANDRA LÄSER