Tisdag: 461 nya coronafall i Finland

Flest fall finns i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdisktrikt.

Sammanlagt har 461 nya coronafall registrerats på onsdagen.
SPT
20.07.2021 12:06 UPPDATERAD 20.07.2021 12:09
Institutet för hälsa och välfärd meddelar om 461 nya coronafall på onsdagen. Det innebär att totalt 100 773 personer i Finland har testat positivt sedan epidemins början.
Incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är 67,3. Under de föregående 14 dagarna var den nationella incidensen 40,5.
Incidensen är högst, 123,4, i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Lägst är den i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt, 6,5.
Incidensen är i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 69,3, Vasa sjukvårdsdistrikt 11,8 och på Åland 6,6.
För tillfället vårdas 52 coronapatienter på sjukhus runtom i landet. Av dem behöver 12 intensivvård.
Institutet har övergått till att uppdatera siffrorna för antalet coronarelaterade dödsfall endast en gång per vecka. Enligt den senaste uppdateringen förra onsdagen har totalt 978 personer i Finland mist livet på grund av covid-19.
Under det senaste dygnet har ytterligare 12 320 personer fått sin första dos av coronavaccinet. Sammanlagt har 3 566 350 personer fått den första vaccindosen, vilket motsvarar omkring 63,9 procent av befolkningen. Omkring 27,7 procent har fått också den andra dosen.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.
I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.
Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.
Från och med den 28 juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.