Broreparationer stänger två vägar

Två vägar i Kyrkslätt är stängda på grund av reparationsarbeten på två broar.

Estbyvägen är avstängd i högst tre dagar under tiden 24–26.7. Avstängningen beror på att bron vid Nikus repareras. Under arbetet styrs trafiken via Obbnäsvägen och Kabanovvägen. Omvägen är nio kilometer lång. Beroende på när arbetet blir färdigt kan vägen öppnas tidigare.

Fotgängare och cyklister kan ta sig förbi arbetsplatsen via en tillfällig rutt.

Omväg till Meiko

Också bron på Kvarnbyvägen repareras för närvarande. Vägen till Meiko friluftsområde är avstängd till slutet av månaden. Byggnadsarbetena inleddes förra månaden och den nya bron ska vara klar till slutet av september.

Vägen är avstängd till den 29 juli. Fram till dess ska all trafik använda sig av Burasvägen. Kvarnby väglag önskar att bilister kör långsamt på den smala Burasvägen.

Kvarnbyvägen och bron som förnyas används flitigt. Längs vägen finns över 50 hushåll, och vägen för också till kommunens och statens friluftsområden i Meiko.

I fjol konstaterades bron vara i så dåligt skick att tunga fordon inte längre kunde köra över den. Den förstärktes tillfälligt.

Den nya bron kostar kring 120 000 euro. NTM-centralen, alltså staten, har lovat 90 000 euro till projektet. Kvarnby väglag får dessutom 12 000 i understöd av Kyrkslätts kommun.

ANDRA LÄSER