Hus i Snappertuna får bebos året runt

En privatperson vill ändra användningsändamålet för sitt fritidshus i Båsa by i Snappertuna till en bostad att bo i året runt.

Planläggningsnämndens ordförande Sven Holmberg (SFP) föreslog att nämnden skulle bifalla en ansökan om att få bo permanent i ett vinterbonat fritidshus i Snappertuna. Nämnden höll enigt med.
Ärendet landade hos Raseborgs planläggningsnämnd förra veckans onsdag.
Tjänstemannaberedningen gick ut på att inte bevilja undantaget. Men planläggningsnämndens ordförande Sven Holmberg (SFP) föreslog att man tvärtom skulle bevilja lovet, med flera välgrundade motiveringar.
– Det finns redan fast bosättning i Båsa by, det är bara tio kilometer in till Karis därifrån och vägen till huset underhålls vintertid.
Huset är därtill byggt för att kunna bebos året runt. Att Raseborg härigenom får nya invånare är också positivt, konstaterar han.
Holmbergs förslag fick understöd och därefter röstade nämnden.
– Vi var helt eniga, rösterna föll 8–0 för att bevilja undantagslovet.
Formellt fordras ännu ett bygglov, påpekar Holmberg.
ANDRA LÄSER